ul. Krowoderska 74
  31-158 Kraków
  tel.  12 632 66 00
  fax. 12 632 68 00

 

 Strona główna

Struktury MZPN

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Komisje

Wydział Szkolenia

Wydział Gier

Wydział Dyscypliny

 

Rozgrywki ligowe

Terminarze

Licencje

  Dokumenty

 

Historia

Galeria

 

Kolegium Sędziów

 
PODOKRĘG Kraków

 

KOMISJA d/s LICENCJI KLUBOWYCH MZPN KRAKÓW

KOMUNIKATY

 

 

 

 Uchwały, informacje, załączniki

UCHWAŁY licencyjne PZPN

Uchwała dotycząca klubów III ligi

Uchwała dotycząca klubów IV ligi i niższych

 

UCHWAŁY licencyjne MZPN

Uchwała  nr  20 /Z/2010  z  dnia  1 lipca  2011 roku  Zarządu  Małopolskiego  Związku  Piłki  Nożnej w  sprawie  wysokości opłat nałożonych na kluby nie posiadających drużyn młodzieżowych.


 

SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący
: Andrzej Palczewski, tel.:12/267-53-94; 602-282-576
Sekretarz: Stanisław Dańda, tel.:12/653-25-66; 693-741-746

Członkowie:

Stanisław Hudy tel.:12/415 65 61

Zbigniew Stępniowski tel.:18/540-13-03; 501-451-329

Bogusław Klimek        tel: 604 – 267 – 638

Władysław Włoch, tel.:14/633-20-35; 695-049-552

Stefan Socha tel.:502-582-341

Henryk Sochacki tel.:508-010-093; 508-010-093

Agnieszka Włodek tel.: 514-315-002

 

Zespoły Komisji ds.Licencji Klubowych

PPN Kraków – III ,IV , KO

PPN Olkusz –III ,IV , KO , A

Stanisław Dańda

PPN Kraków – kluby klasy A
Stanisław Hudy tel.:12/415 65 61 (najlepiej rano lub wieczorem)

OZPN Nowy Sącz
Zbigniew Stępniowski tel.:18/540-13-03; 501-451-329

Bogusław Klimek        tel: 604 – 267 – 638

OZPN Tarnów
Władysław Włoch, tel.:14/633-20-35; 695-049-552

PPN Myślenice

Stefan Socha tel.:502-582-34

PPN Wadowice
Henryk Sochacki tel.:508-010-093; 508-010-093

PPN Wieliczka + kluby Młodzieżowe PPN Kraków

Agnieszka Włodek tel.: 514-315-002

 


 

PRZYZNAWANIE licencji klubowych na sezon 2012/2013:

1.  Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie
Licencji w zależności od ligi / klasy rozgrywkowej : III L, IV L, V L, KO, A kl. lub Klubów Mlodzieżowych (bez seniorów).

2.  Złożenie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 1, nr 2 i nr 3.

3.  Wnieść opłatę za wydanie licencji w zależności od ligi/klasy rozgrywkowej oraz dostarczyć Komisji kopię wpłaty, wpłata na konto Małopolskiego ZPN :

Bank Pekao SA 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289,

lub do Kasy Małopolskiego ZPN w wysokości:
a) 250.00 PLN dla klubów III L i IV L
b) 200 PLN dla klubów V L

c) 100.00 PLN dla klubów klas KO, A i B

d) 50.00 PLN  dla klubów młodzieżowych
 

 

4.Kluby zobowiązane są składać wnioski o przyznanie licencji w terminach określonych w uchwałach podanych w punktach a) i b):

a) wymogi licencyjne dla klubów III Ligi - Uchwała nr III/43 z 6 marca 2008 r. Zarządu PZPN

b) wymogi licencyjne dla klubów IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych - Uchwała nr III/38 z  6 marca 2008 r. Zarządu PZPN
 

5.  Upewnić się u Członków Komisji ds. Licencji o przyznaniu licencji, przed rozgrywkami.

 

UWAGA !!!

W przypadku nie przyznania licencji, klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek; klubowi będzie służyć odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Małopolskiego ZPN.

 

 

 

 

© 2009 Małopolski Związek Piłki Nożnej